Nouveaux aujourd'hui: 182 | vendu: 104
c
Inseratsbild
3 Vidéos
+2 Photos

SHIRE HORSE WALLACH BIGFOOT 5 J ca 1,76 m zuckersüss , Gelände

Type d’annonce: Cheval vente
Identifiant de l'annonce: 1920513
Date de l'ajustement: 25/03/2020
5 900 €
Horse &Co Quality Riding Cobs
Femme Corinna SCHMIDT
Kreuzstrasse 19
53639 Königswinter Allemagne
9
+49 (0)17681705910
+49 (0)17681705910
Imprimer

Plus d'informationsLe cheval Shire s'étend au centre de l'Angleterre. Le premier étalon enregistré, un cheval noir appelé « Packington blind horse », est né en 1755. 1878 Fondé « charrette anglaise société cheval » fit beaucoup pour développer le cheval Shire. La nom « Shire horse society » a été transformée en 1884. ...plus
BIGFOOT
Shire Horse
Kaltblut
Hongre
5 Années
176 cm
Rappe
Loisirs

Description

Allemand
  • Anglais
  • Espagnol
  • Néerlandais
  • Polonais
  • Français
  • Allemand
BIGFOOT für Liebhaber dieser tollen, ausser gewöhnlich sanften Riesen. Dieser junge Walach ist bei uns totbrav und sehr schmusig er weiss gar nicht wie gross er ist. Auch mit anderen Pferden sehr sozial. Er zeigt sich im täglichen Umgang sehr gut erzogen, einfach im Handling,sehr kooperativ, nicht stark, lieb zu Kindern, sehr unerschrocken.......
Das ist DIE Gelegenheit einen liebevoll angerittenen , in allen 3 Gangarten im Gelände in verschiedenen Situationen cool bleibenden, jungen Shire Wallach, kennen zu lernen und sein eigen zu nennen.
Verkauf nur in ausgesuchte Hände.

Videos nur nach telefonischen Erstkontakt

FESTPREIS

Nur telefonische Anfragen 017681705910
Standort 53639 Königswinter


Proberitte finden bei uns im Gelände statt

Ankaufsuntersuchungen von unseren Tierarzt oder einem Tierarzt ihrer Wahl selbstverständlich möglich
Wir verkaufen auch an vernünftige Reitschulen !

Termine zum Kennenlernen vereinbaren wir gerne telefonisch und beantworten auch am Telefon weitere Fragen.

https://m.facebook.com/horseundco.de

Sollten Sie keine Möglichkeit haben ihr Traumpferd nach Hause zu transportieren helfen wir Ihnen gerne dabei einen geeigneten Transport zu organisieren oder aber wir transportieren, gegen Gebühr, Ihr Pferd direkt von uns in ihr zu Hause

Mit Mikrochip und Pass oder Papiere

BITTE NUR TELEFONISCHE ANFRAGEN 0176-81705910
Wir beraten Sie gerne und vereinbaren einen Termin zum Kennenlernen und eventuell Probereiten . Für die Probe Ritte/ VORREITEN /LONGIEREN/ BODENARBEITDEMONSTRATIONEN  berechnen wir 20 € die wir aber bei Kauf des Pferdes wieder gutschreiben
Die hier beschriebenen Eigenschaften dienen nicht als zugesicherte Eigenschaft bzw Beschaffenheitsmerkmale sondern spiegeln lediglich unsere subjektiven Eindrücke des Pferdes wieder
This text has been translated automatically.
BIGFOOT for lovers of these great, usually gentle giants. This young walach is dead-brave with us and very cuddly he doesn't know how big he is. Also with other horses very social. He is very well educated in his daily dealings, simply in handling, very cooperative, not strong, dear to children, very intrepid.......
This is THE opportunity to get to know a lovingly ridden, in all 3 gears in the terrain cool staying, young Shire gelding, and to call his own.
Sale only in selected hands.

Videos only after first contact by telephone

Fixed

Telephone enquiries only 017681705910
Location 53639 Königswinter


Test rides take place in our off-road

Purchase examinations from our veterinarian or a veterinarian of your choice of course possible
We also sell to reasonable riding schools !

We are happy to arrange appointments to get to know each other by phone and also answer further questions on the phone.

https://m.facebook.com/horseundco.de

If you do not have the possibility to transport your dream horse home, we will be happy to help you organize a suitable transport or we will transport your horse directly from us to your home.

With microchip and passport or papers

PLEASE ONLY TELEFONE QUESTIONS 0176-81705910
We will be happy to advise you and arrange an appointment to get to know each other and possibly prepare. For the sample Rides / PREREITEN /LONGIEREN/ BODENARBEITDEMONSTRATIONS we charge 20 € which we credit again when buying the horse
The properties described here do not serve as a guaranteed property or characteristics, but merely reflect our subjective impressions of the horse
Este texto ha sido traducido automáticamente.
BIGFOOT para los amantes de estos grandes gigantes, por lo general suaves. Este joven walach es muy valiente con nosotros y muy cariñoso no sabe lo grande que es. También con otros caballos muy sociales. Es muy bien educado en sus tratos diarios, simplemente en el manejo, muy cooperativo, no fuerte, querido por los niños, muy intrépido.......
Esta es LA oportunidad de conocer con amor a un cabalgado, en los 3 engranajes en el terreno fresco estancia, joven Shire gelding, y para llamar a su propia.
Venta sólo en manos seleccionadas.

Vídeos sólo después del primer contacto por teléfono

Fijo

Consultas telefónicas sólo 017681705910
Ubicación 53639 Konigswinter


Los paseos de prueba tienen lugar en nuestro off-road

Comprar exámenes de nuestro veterinario o un veterinario de su elección, por supuesto, posible
También vendemos a escuelas de equitación razonables !

Estamos encantados de organizar citas para conocernos por teléfono y también responder a más preguntas por teléfono.

https://m.facebook.com/horseundco.de

Si no tienela la posibilidad de transportar su caballo de ensueño a casa, estaremos encantados de ayudarle a organizar un transporte adecuado o transportaremos su caballo directamente de nosotros a su casa.

Con microchip y pasaporte o papeles

POR FAVOR, SOLO PREGUNTAS DE TELEFONE 0176-81705910
Estaremos encantados de asesorarle y concertar una cita para conocernos y posiblemente prepararse. Para la muestra Rides / PREREITEN /LONGIEREN/ BODENARBEITDEMONSTRATIONS cobramos 20 euros que acreditamos de nuevo al comprar el caballo
Las propiedades descritas aquí no sirven como una propiedad o características garantizadas, sino que simplemente reflejan nuestras impresiones subjetivas del caballo
Deze tekst werd automatisch vertaald.
BIGFOOT voor liefhebbers van deze grote, meestal zachte reuzen. Deze jonge walach is doodmoedig bij ons en heel aaibaar hij weet niet hoe groot hij is. Ook met andere paarden zeer sociaal. Hij is zeer goed opgeleid in zijn dagelijkse transacties, gewoon in de behandeling, zeer coöperatief, niet sterk, dierbaar voor kinderen, zeer onverschrokken .......
Dit is de kans om kennis te maken met een liefdevol gereden, in alle 3 versnellingen in het terrein cool verblijf, jonge Shire ruin, en om zijn eigen te bellen.
Verkoop alleen in geselecteerde handen.

Video's pas na eerste telefonisch contact

Vaste

Telefonische vragen alleen 017681705910
Locatie 53639 Königswinter


Testritten vinden plaats in onze off-road

Aankooponderzoeken bij onze dierenarts of een dierenarts naar keuze natuurlijk mogelijk
Wij verkopen ook aan redelijke rijscholen!

We zijn blij om afspraken te maken om elkaar telefonisch te leren kennen en ook verdere vragen aan de telefoon te beantwoorden.

https://m.facebook.com/horseundco.de

Als u niet de mogelijkheid heeft om uw droompaard naar huis te vervoeren, helpen wij u graag bij het organiseren van een geschikt transport of vervoeren wij uw paard rechtstreeks van ons naar uw huis.

Met microchip en paspoort of documenten

GELIEVE ALLEEN TELEFONE VRAGEN 0176-81705910
Wij adviseren u graag en maken een afspraak om elkaar te leren kennen en eventueel voor te bereiden. Voor de steekproef Ritten / PREREITEN /LONGIEREN/ BODENARBEITDEMONSTRATIONS rekenen wij 20 € die wij opnieuw crediteren bij het kopen van het paard
De hier beschreven eigenschappen dienen niet als een gegarandeerd eigendom of kenmerken, maar weerspiegelen slechts onze subjectieve indrukken van het paard

Documents

Site

53639 Königswinter
Allemagne

Fournisseur

Horse &Co Quality Riding Cobs
E
Femme Corinna SCHMIDT
Kreuzstrasse 19
53639 Königswinter
Allemagne
Nous parlons:
 
 
Page d'accueil: horsecoqualityridingcobs
Points focaux
Chevaux de dressage
Conduite des chevaux
Chevaux de loisirs
Chevaux de saut d'obstacles
Chevaux de l'ouest
Chevaux de distance
Chevaux de spectacle
Chevaux de chasse
Sentier
Équitation Western
Rassen
S/N
Connemara
Pintos

Comment contacter le fournisseur

* Ces champs doivent être remplis


Envoyer message

Autres annonces de ce propriétaire

Envoyer via
9 n r
Horse &Co Quality Riding Cobs
E
Femme Corinna SCHMIDT
Kreuzstrasse 19
53639 Königswinter
Allemagne
i