Marché aux chevaux principaux de l'Europe
Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
1 Vidéo
+2 Photos
Imprimer

Bildhübscher Sohn v. Mighty Magic für Springen, VS oder Hunter

Type d’annonce: Cheval vente
ID Inserats: 1592284
Date de l'ajustement: 08/03/2019
Catégorie de prix E
15 000 à 25 000 €
Stajnia Wygoda
Monsieur Łukasz Słaby
Wygoda 12
64-320 Buk Pologne
9
+48 (0)510318052
FEANOR MAGIC
Plus d'animaux à sang chaud
Warmblood
Hongre
5 Années
162 cm
Brun foncé
Saut
Un fini
Placé niveau 3
Dressage
Hunter
Polyvalence

Description

Allemand
  • Anglais
  • Polonais
  • Néerlandais
  • Espagnol
  • Français
  • Allemand
Rasse: Małopolska (Polen)

IM KUNDENAUFTRAG:
Feanor Magic
- ein 5-jähriger Wallach mit viel Charme direkt vom Züchter zu verkaufen! Feanor Magic hat eine erfolgreiche erste Turniersaison in der Vielseitigkeit und im Springen bis 105 cm hinter sich. Er ist ein Zukunftspferd für Springen, Vielseitigkeit, Dressur und wäre eventuell als Hunter einsetztbar.
Feanor Magic ist ein Sohn des Weltmeisters der 7 jährigen Vielseitigkeitspferde in Frankreich - Holsteiner Mighty Magic. Zusammen mit seinem Ausbilder Andreas Dibowski war er erfolgreich in der CIC**-Vielseitigkeit von Kreuth, 2011 platziert bei der Deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen, 2008 Vize-Bundeschampion der fünfjährigen Vielseitigkeitspferde. Bereits in jungen Jahren hat er seine vielseitige Veranlagung bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt und vererbt seinen Adel, seine Leistungsbereitschaft und sein Vermögen. Mighty Magic repräsentiert den Holsteiner Stamm 1947.
Die Mutter - Malopolska Stute (Anglo-Araber) Fabia war erfolgreich auf Zuchtchampionaten und belegte den 5. Platz in der Kategorie der älteren Stuten. Sie hat drei gute Grundgangarten, wobei der Schritt und die Galoppade besonders hervorzuheben sind. Der Muttervater Judym hat erfolgreich seine Hengstleistungsprüfung absolviert und war im Springsport erfolgreich, bis eine Verletzung seine Karriere beendete. Seine Nachkommen sind aber hocherfolgreiche Sportpferde.
Feanor Magic ist korrekt gebaut, ausgeglichen und brav im täglichen Umgang.
Digitale Röntgenbilder vom September 2018 liegen vor.
 
Breed: Malopolska (Poland)

Feanor Magic - a 5-year old gelding with lots of charm for sale directly from the breeder! Feanor Magic had a succesful first competition season in eventing and jumping up to 105 cm. He is a future horse for jumping, eventing, dressage and could possibly be used as a hunter.
Feanor Magic is a son of the world champion of 7-year old eventing horses in France -Mighty Magic. Together with his trainer Andreas Dibowski he was successful in the CIC ** eventing classes in Kreuth, placed in 2011 at the German Championship for eventing riders in Luhmühlen, 2008 Vice-Bundeschampion of 5-year old eventing horses. Already at a young age, he has impressively demonstrated his versatility and inherited his nobility, his commitment and his ability. Mighty Magic represents the Holstein line 1947.
The dam of Feanor Magic - Fabia was successful at breeding shows and finished 5th in the category of older mares. She has three good basic gaits, with very good walk and canter. The dam's sire Judym has successfully completed his stallion performance test and was successful in show jumping until an injury ended his career. His offspring are highly successful sport horses.
Feanor Magic is built correctly, balanced and well behaved in everyday use.
Digital x-rays from September 2018 are available.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Rasa: Masopolska (Polska)

w imieniu klienta:
Feanor Magic
-5 lat wałach z dużo uroku sprzedać bezpośrednio od hodowcy! Feanor Magic ma udany pierwszy sezon turniejowy w uniwersalności i skoki do 105 cm. On jest przyszły koń do skoków, wszechstronność, Ujazdy i ewentualnie może być używany jako Hunter.
Feanor Magic jest synem mistrza świata 7-letniego konia wszechstronność we Francji-Holsteiner Mighty Magic. Wraz z jego trenerem Andreas Dibowski udało się w CIC * * wszechstronność Kreuth, umieszczony w 2011 w niemieckim Championship of wszechstronność Riders w Luhmühlen, 2008 wicemistrzostwo pięciu lat koni wszechstronność. Już w młodym wieku ma już imponująco wykazać swoje wszechstronne usposobienie i dziedziczy jego szlachta, jego gotowość do wykonywania i jego bogactwa. Mighty Magic reprezentuje plemię Holstein w 1947.
Matka-malopolska klacz (angielsko-arabska) Fabia zakończyła się sukcesem w hodowli mistrzostw i zajął 5 w kategorii starszych klaczy. Ma trzy dobre podstawowe biegi, z krokiem i galopowania szczególnie godne uwagi. Matka-ojciec Judym pomyślnie przeszedł test wydajności ogiera i był udany w skokach, aż szkoda zakończyła karierę. Jego potomstwo jest jednak bardzo udane Konie sportowe.
Feanor Magic jest zbudowany poprawnie, zrównoważony i dobry w codziennym użyciu.
Dostępne są cyfrowe obrazy rentgenowskie z 2018 września.

Ascendance

Site

30-051 Facimiech
Pologne

Fournisseur

Stajnia Wygoda
E
Monsieur Łukasz Słaby
Wygoda 12
64-320 Buk
Pologne
Nous parlons:
 
 
Page d'accueil: stajniawygoda
Points focaux
Chevaux de dressage
Conduite des chevaux
Chevaux de loisirs
Hunter
Chevaux de saut d'obstacles
Chevaux de la polyvalence
Chevaux de voltige
Chevaux d'élevage

Comment contacter le fournisseur* Champ obligatoire


Envoyer message

Autres annonces du fournisseur

Affichage

Offre de financement  Euro

  Mois

9 n r
Stajnia Wygoda
E
Monsieur Łukasz Słaby
Wygoda 12
64-320 Buk
Pologne
i