Nouveaux aujourd'hui: 264 | vendu: 126 Test de prime Faire de la publicité gratuite
c
Inseratsbild
+15 Photos

ORO-WIE EIN STÜCK GOLD!!!

Type d’annonce: Cheval vente
Identifiant de l'annonce: 1824974
Date de l'ajustement: 03/12/2019
2 500 €
CASU21 Corporation
14300 Villaviciosa de Córdoba Espagne
9
+49 (0)15785095204
Imprimer
Affichage

Offre de financement  Euro

  Mois

Plus d'informationsHispano-arabes sont un croisement entre un chevaux espagnols de sang Oriental. Il s'agit principalement des arabes, des arabes et des anglo-arabe. Un exemple d'une Hispano-arabes serait un croisement entre un andalou avec un arabe. Hispano-arabes se tenir dans le type arabe et sont reconnus par la t ...plus
ORO
Hispano arabe
Sang total
Stallion
Poulain (02/2019)
160 cm
DUN
Loisirs

Description

Allemand
  • Anglais
  • Polonais
  • Néerlandais
  • Espagnol
  • Français
  • Allemand
ORO-WIE EIN STÜCK GOLD!!!

Das ist ORO, Hispano-Araber, Hengst, 18.02.2019, Falbe, Endmaß ca. 1.60 m, roh, Standort: Córdoba/Spanien, Preis 2500€ zzgl. Pensionskosten bis zur Ausreise 6€ am Tag, Passumschreibung 35€ und Transportpapiere 50€

Du suchst ein Pferd, dessen Ausbildung du von Anfang an begleiten darfst?-Dann ist ORO dein Pferd!

Derzeit steht ORO in einem Stall und wird langsamen an uns Menschen gewöhnt.
Er zeigt sich sozial, freundlich und etwas schüchtern.

ORO macht seinem Namen, der übersetzt Gold heißt, alle  Ehre. Sein Fell glänzt in einem schönen Falbton.

Derzeit ist ORO noch roh. Diesem jungen Herrn steht die ganze Welt offen, sei es Dressur, Working Equitation oder auch einfach als Freizeit und Familienpferd.
Sein Vater ist ein wunderschöner 1.68m großer PRE Falbhengst.

Er wird ein Endmaß von ca. 1.60 m erreichen.

Bei Ausreise besitzt ORO einen Europäischen Pass.

Gegen Pensionskosten-Übernahme kann er natürlich noch bei uns stehen bleiben.

Gerne könnt ihr ORO auch persönlich kennenlernen und ihn bei uns besuchen. Wir sind euch gerne auch behilflich bei Flug-, Mietwagen- und Unterkunftssuche. Die Transportkosten nach Deutschland liegen zwischen 950-1240€, auch in ganz Europa möglich, Preis auf Anfrage.
This text has been translated automatically.
ORO-HOW A PIECE OF GOLD!!!

This is ORO, Hispano-Arab, stallion, 18.02.2019, Falbe, final size approx. 1.60 m, raw, location: Cordoba/Spain, price 2500€ plus pension costs up to departure 6€ per day, passport rewriting 35€ and transport papers 50€

You are looking for a horse whose training you are allowed to accompany from the beginning?-Then ORO is your horse!

Currently ORO is in a stable and is slowly getting used to us humans.
He is social, friendly and a little shy.

ORO does its name, which translates as gold, all credit. His fur shines in a beautiful Falbton.

Currently, ORO is still raw. This young gentleman is open to the whole world, be it dressage, working equitation or simply as a leisure and family horse.
His father is a beautiful 1.68m big PRE Falbhengst.

It will reach a final dimension of approx. 1.60 m.

On departure, ORO holds a European passport.

Of course, he can still stay with us against the assumption of pension costs.

You are also welcome to get to know ORO personally and visit him with us. We are also happy to help you with flight, car rental and accommodation searches. The transport costs to Germany are between 950-1240€, also possible throughout Europe, price on request.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
ORO-JAK KAWAŁEK ZŁOTA!!!

To jest ORO, Hispano-Arab, ogier, 18.02.2019, Falbe, ostateczny rozmiar około 1,60 m, surowe, lokalizacja: Cordoba/Hiszpania, Cena €2500 plus koszty emerytalne do wyjazdu €6 za dzień, przepisywanie paszportu €35 i dokumenty transportowe €50

Szukasz konia, którego trening może towarzyszyć od początku?-następnie ORO jest Twoim koniem!

Obecnie ORO jest w stajni i powoli się do nas stosuje ludzi.
On jest społeczny, przyjazny i trochę nieśmiały.

ORO ma swoją nazwę, co przekłada się jako złoto, wszystkie kredytu. Jego futro świeci w pięknym Falbton.

Obecnie ORO jest nadal surowe. Ten młody dżentelmen jest otwarty na cały świat, czy to Ujazdy, Equitation pracy lub po prostu jako koń rekreacyjny i rodzinny.
Jego ojciec jest piękny 1,68 m duży PRE Falbhengst.

Osiągnie on ostateczny wymiar około 1,60 m.

W dniu wyjazdu ORO posiada paszport Europejski.

Oczywiście, nadal może pozostać u nas przed założeniem kosztów emerytalnych.

Zapraszamy również do poznania ORO osobiście i odwiedzenia go z nami. Jesteśmy również szczęśliwi, aby pomóc w locie, wynajem samochodów i wyszukiwania zakwaterowania. Koszty transportu do Niemiec są między 950-1240 €, również możliwe w całej Europie, Cena na życzenie.

Fournisseur

CASU21 Corporation
E
14300 Villaviciosa de Córdoba
Espagne
Nous parlons:
 
 
 
Page d'accueil: rancholaesperanza
Points focaux
Chevaux de dressage
Stallion
Chevaux de loisirs
Chevaux de la polyvalence
Chevaux d'élevage
Chevaux baroques
Equitation de travail
Rassen
Andalous
Hispano arabe
P.R.E..

Comment contacter le fournisseur

* Champ obligatoire


Envoyer message

Autres annonces de ce propriétaire

Envoyer via
9 n r
CASU21 Corporation
E
14300 Villaviciosa de Córdoba
Espagne
i