Nouveaux aujourd'hui: 214 | vendu: 136 Test de prime Faire de la publicité gratuite
c
Inseratsbild

Traumpferd Haflinger

Type d’annonce: Cheval vente
Identifiant de l'annonce: 1823434
Date de l'ajustement: 02/12/2019
Catégorie de prix B
2 500 à 5 000 €
Sandra Kaufer
01909 Seeligstadt Allemagne
Contact:
Ina Haue
+49 (0)1777311573
Imprimer
Affichage

Offre de financement  Euro

  Mois

Plus d'informationsLe Haflinger, un poney d'usage général, qui a son origine dans le Tyrol, est toujours couleurs Fox avec crinière couleur lumineuse et la queue. Ce petit, mais fort, typique de montagne race était initialement élevé bête de fardeau, ce qui a entraîné des tas de foin et de bois en gros sacs, mais aus ...plus
Haflinger
Warmblood
Jument
11 Années
145 cm
Loisirs
Dressage
Polyvalence
Distance

Description

Allemand
  • Anglais
  • Néerlandais
  • Polonais
  • Espagnol
  • Français
  • Allemand
Ich suche auf diesem Weg eine neue Besitzerin / Besitzer für meine Haflinger Stute, sie ist bei uns nun über ein paar Jahre im Einsatz als Therapiepferd gewesen und hat dabei jede Aufgabe mit höchster Zuverlässigkeit erfüllt. Ob die Arbeit mit beeinträchtigten Menschen / Frauen in der Schwangerschaft oder den Messe Auftritt vor tausenden Menschen - sie bietet einem alles was man sich wünscht. Sie lässt sich fein auf dem Platz reiten und ist ebenso ein zuverlässiger Geländepartner. Sie lässt sich allein verladen und fahren.

Nun ist aber deutlich spürbar das ihre Motivation in der Arbeit nachlässt und sie sich sehr nach Stetigkeit und Routine sehnt. Die Arbeit als Therapiepferd verlangt sowohl körperlich als auch psychisch sehr viel und es liegt in meiner Verantwortung den richtigen Moment zu finden, wenn es Zeit wird den Pferden ein Leben als Privatpferd zu ermöglichen.

Dennoch ist sie nichts für Anfänger oder Wiedereinsteiger!!! Sie ist eine Charakterstarke Stute die einen souveränen und zuverlässigen Partner an ihrer Seite benötigt um ihr ganzes Potential zu zeigen. Ich wünsche mir eine sichere Reiterin die sich auch gegen einen Haflinger Dickkopf durchsetzen kann, dabei liebevoll und weich in Sitz und Hand ist.

Du suchst einen Freizeitpartner der sowohl auf dem Platz als auch im Gelände zu dir hält, völlig unerschrocken ist und viel Freude hat nur mit dir zusammen zu sein - dann melde dich bitte. Sie ist ein Herzenspferd dem ich nur das beste wünsche und suche bis ich den richtigen Menschen an ihre Seite gefunden habe.

Sie ist 11Jahre und 1,45m groß

Ratenkauf und reine Preisverhandlungen sind zwecklos.
This text has been translated automatically.
In this way I am looking for a new owner for my Haflinger mare, she has been in use as a therapy horse with us for over a few years and has fulfilled every task with the highest reliability. Whether working with impaired people / women in pregnancy or the fair appearance in front of thousands of people - it offers you everything you want. She can be ridden finely on the course and is also a reliable off-road partner. It can be loaded and driven on its own.

But now it is clearly noticeable that her motivation in the work decreases and she longs very much for consistency and routine. Working as a therapy horse requires a lot both physically and psychologically and it is my responsibility to find the right moment when it is time to allow the horses to live as a private horse.

Nevertheless, it is not for beginners or newcomers!!! She is a strong-character mare who needs a confident and reliable partner at her side to show her full potential. I would like to see a safe rider who can also prevail against a Haflinger dickkopf, while being loving and soft in seat and hand.

You are looking for a leisure partner who keeps to you both on the pitch and in the terrain, is completely intrepid and has a lot of pleasure only to be with you - then please contact you. She is a hearthorse to whom I only wish the best and search until I have found the right person at her side.

She is 11years and 1.45m tall

Buying ininstalls and pure price negotiations are useless.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Op deze manier ben ik op zoek naar een nieuwe eigenaar voor mijn Haflinger merrie, ze is in gebruik als een therapie paard met ons voor over een paar jaar en heeft voldaan aan elke taak met de hoogste betrouwbaarheid. Of het nu gaat om het werken met gehandicapte mensen/vrouwen tijdens de zwangerschap of de eerlijke verschijning voor duizenden mensen-het biedt u alles wat u wilt. Ze kan fijn bereden worden op de baan en is ook een betrouwbare Off-Road partner. Het kan worden geladen en aangedreven op zijn eigen.

Maar nu is het duidelijk merkbaar dat haar motivatie in het werk afneemt en ze verlangt heel veel voor consistentie en routine. Werken als een therapie paard vergt veel fysiek en psychologisch en het is mijn verantwoordelijkheid om het juiste moment te vinden wanneer het tijd is om de paarden als een privé paard te laten leven.

Niettemin, het is niet voor beginners of nieuwkomers!!! Ze is een merrie met een sterke karakter die een zelfverzekerde en betrouwbare partner aan haar zijde nodig heeft om haar volledige potentieel te tonen. Ik zou graag een veilige ruiter zien die ook kan zegevieren tegen een Haflinger dickkopf, terwijl hij liefdevol en zacht in zitting en hand is.

U bent op zoek naar een vrijetijds partner die u zowel op het veld als op het terrein houdt, is volledig intrepid en heeft veel plezier alleen maar bij u te zijn-neem dan contact met u op. Ze is een hartstese aan wie ik alleen het beste wens en zoek totdat ik de juiste persoon aan haar zijde heb gevonden.

Ze is 11years en 1.45 m hoog

Het kopen van ininstallaties en pure prijsonderhandelingen zijn nutteloos.

Site

01909 Großharthau
Allemagne

Fournisseur

Sandra Kaufer
E
01909 Seeligstadt
Allemagne
Contact
Ina Haue
9 +49 (0)1777311573
Nous parlons:
 
Page d'accueil: sandrakaufer

Comment contacter le fournisseur

* Champ obligatoire


Envoyer message
Envoyer via
9 n r
Sandra Kaufer
E
01909 Seeligstadt
Allemagne
Contact
Ina Haue
9 +49 (0)1777311573
i